بیکن ایرلندی سولیکو که از ۹۰٪ گوشت گوساله تهیه شده

نیمرو بیکن

بیکن ایرلندی سولیکو که از ۹۰٪ گوشت گوساله تهیه شده...

55 هزارتومان

همه ی مواد مغذی یک جا در این بشقاب جمع شده اند و یک وعده ی کامل را برای شما به وجود می آورند

پک انگلیسی

همه ی مواد مغذی یک جا در این بشقاب جمع شده اند و ی...

50 هزارتومان

همه ی مواد مغذی یک جا در این بشقاب جمع شده اند و یک وعده ی کامل را برای شما به وجود می آورند

پک ایرانی

همه ی مواد مغذی یک جا در این بشقاب جمع شده اند و ی...

42 هزارتومان